Potkejte se s námi

Ray Dalio - Principy pro měnící se světový řád

V rámci zvyšování finanční gramotnosti pro vás správci investiční aplikace Edward přeložili zajímavé video. Téma přiloženého video je fungování světového řádu na historických faktech a jejich dopady na fungování globální ekonomik. Toto video by měl vidět v tuto chvíli asi každý. Ray Dalio ve 43 minutách shrnuje 500 let opakující se historie.

Pokud vám nebudou fungovat titulky, ujistěte se prosím, že je máte při přehrávání videa zapnuté.

Co se na webináři dozvíte?

  • Co se dnes ve světě děje
  • Jaké historické souvislosti a paralely lze nalézt
  • Co dělat, aby současný svět zůstal pokud možno ve stejném složení
  • Proč a kdy se ve velkém objemu tisknou peníze.
  • Kdy a proč přestaly USA krýt dolary zlatem.
  • Jaké zajímavé historické paralely jsou mezi Nizozemím, Velkou Británií a USA.
  • Co způsobuje úspěch a pád jednotlivých historických říší.

Webinář proběhl 29. 3. 2022, 12.00