Potkejte se s námi

Kodex obchodníka

Pravidla fungování poradců KLIF

„Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.“
– Ludwig Feuerbach

Každý obchodní poradce KLIF splňuje následující etická kritéria, která jsou základní kodexem společnosti MONEYTREE s.r.o., jež finanční služby pod značkou KLIF zaštiťuje, a která určují základní charakteristiku firemní kultury.

Pravidla fungování KLIF gentlemanů

Poradenství je vždy poskytované v nejlepším zájmu a možnostech klienta

KLIF gentleman ví, že spokojenost klienta je základní snahou jeho práce. Proto je hlavním posláním založení dlouhodobého vztahu a nikoliv jednorázový prodej. Takový dlouhodobý vztah má být založený na důvěře a odborné péči. Navržená řešení proto musí vždy objektivně odpovídat potřebám a možnostem zákazníka.

Slušnost, zdvořilost a poctivost v jednání s klienty, institucemi a kolegy

Pomáhat a nalézat nejvhodnější řešení je postaveno na základě slušného, poctivého a férového jednání jak mezi klienty, tak i mezi institucemi a spolupracovníky. KLIF gentleman vše staví na dlouhodobé ochotě sdílet informace a spolupracovat. Řešení sporů probíhá na otevřené a přátelské úrovni.

Nejprve naslouchá, až poté navrhuje řešení

KLIF gentleman nejprve naslouchá. Zjišťuje plány a cíle, finanční možnosti, aktuální uzavřené smlouvy. KLIF gentleman nikdy nepřichází na první schůzku s nabídkou konkrétních produktů a plánů. Nebojte se i na každé schůzce pokládat kontrolní otázky a ověřovat, zda KLIF gentleman pochopil vaše cíle a při návrhu řešení je respektuje.

Informuje, ochotně vysvětlí výhody a nevýhody variant řešení

Slušnost, zdvořilost a KLIF gentleman musí být schopný navržená řešení vysvětlit a znát jejich souvislost s plněním vašich osobních cílů. Měl by být schopný zdůvodnit výběr konkrétních produktů a představit dostupné alternativy. Cizí pojmy musí KLIF gentleman vždy vysvětlit klientovi srozumitelnou řečí. Nehovoří pouze o výhodách, ale upozorní také na rizika a případné nevýhody navržených produktů. Po provedené schůzce vždy sepisuje a odesílá stručný záznam klientovi jako potvrzení dohodnutých stanovisek a řešení.

Nezávislé poradenství jako základ naší poradenské profesionality

Každý poradce prokáže náš systém nezávislosti na našich partnerech a nabízených produktech. Prokázání nezávislosti ve smyslu placeného poradenství, oddělením obchodu od analytiky až po nastavené a certifikované metodiky.

Pravidelná a opakovaná péče včetně pomoci při nečekaných životních situací

Vzhledem k tomu, že hlavním posláním KLIF gentlemana je založení dlouhodobého vztahu s klientem, pak pro klienta z tohoto plynou výhody ve smyslu pravidelného servisu, aktivního vylepšování stávajících smluv anebo například realokace portfolií. Vše s cílem maximálního snížení nákladů, zvýšení zisku anebo získání největšího užitku z vybraných produktů. To samé platí v případě odborné pomoci v případě nečekaných životních situací (např. pojistná událost).

Trvalé vzdělávání a certifikace je základ

Finanční poradenství je legislativně upraveno a poradci musí dodržovat řadu striktních pravidel. KLIF gentleman se aktivně účastní školení a certifikačních zkoušek, které jsou předpokladem k naplnění zákonných opatření a zároveň udržování znalostí v oboru na aktuální, vysoké úrovni. Premium KLIF gentlemani musí do dvou let úspěšně absolvovat nejvyšší a mezinárodně uznávané certifikační zkoušky z oblasti poradenské činnosti, tzv. EFA certifikát.

Žádný nátlak a časová tíseň

Známkou dobrého finančního poradce je nejen dochvilnost, ale také dostatek času, který vám dá k promyšlení návrhu a k rozhodnutí. Časová tíseň a nátlak do osobních financí nepatří. Dobrý poradce nepřichází s nabídkami, které musíte využít „teď nebo nikdy“. V případě placených služeb jsou na rady poskytované záruky a lze je kdykoliv ověřit. KLIF gentleman vám nabízí možnosti, diskutuje s vámi, sděluje vlastní doporučení, ale nenaléhá.

Dochvilnost a důstojné místo, vzhled a vystupování na úrovni

KLIF gentleman musí být dochvilný, vždy zvolit potřebné oblečení business anebo business casual a zvolit takové místo, kde se klient cítí komfortně, v bezpečí a které reprezentuje nejen samotného KLIF gentlemana, ale i firmu, kterou zastupuje. Způsob, jakým vystupuje, splňuje pravidla společenské slušnosti a korektnosti. Vyvaruje se hrubých slov, hanobení konkurence, či poukazování na chyby ostatních.

Reference a zkušenosti

Každý KLIF gentleman představí, pro jakou firmu pracuje, její velikost a reputaci. S kým spolupracuje a jaké jsou hodnoty a vize celé společnosti.

Důvěra a bezpečnost

Všechny informace, které nám klient sdělí jsou důvěrné a je povinností každého KLIF gentlemana takto s nimi zacházet. A to při osobní, telefonické, písemné anebo digitální komunikaci. To samé platí pro interní materiály, metodiky a procesy. Ty jsou a budou majetkem MONEYTREE s.r.o. Společnost MONEYTREE určuje kdo, za jakých podmínek a jaké informace smí používat. Bez písemného souhlasu vedení společnosti nemá nikdo právo předávat informace mimo nastavené procesy.